1. Умови збору та використання рейтингів і відгуків
Alternative text

УМОВИ ЗБОРУ ТА ВИКОРИСТАННЯ РЕЙТИНГІВ ТА ВІДГУКІВ КЛІЄНТІВ

До розміщення свого відгуку чи іншого контенту користувача, (а) прочитайте цю Угоду про рейтинги та відгуки клієнтів і (б) підтвердітьсвою згоду, поставивши «галочку» в полі в нижній частині угоди.

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

Ця угода (надалі - «Угода») регулює ваші дії, ваші права і права P&G стосовно матеріалів, які надаються вами, пов'язаних зпослугами по збору та використанню рейтингів та оглядів споживачів, а також іншими діями в соціальних мережах (надалі – «Послуги»).

Для цілей цієї угоди:

• P&G означає компанію Procter & Gamble з усіма філіями, афілійованими особами, призначеними особами, спадкоємцями,брендами, ліцензіарами, ліцензіатами та/або агентами. Послуги пропонуються на веб-сайтах, веб-сторінках та/або в мережевих додатках,які належать або спонсоруються P&G, а також на інформаційних/комерційних веб-сайтах або веб-сторінках третіх осіб.

• «Заява» означає будь-який текст, фотографію, відеоролик, музичну композицію, аудіо- або звукозапис, витвір мистецтва та іншуінформацію або матеріали, що надаються в рамках Послуг.

Поданням Заяви ви підтверджуєте, що:

• зміст Заяви є точним та вірним;

• Заява є оригінальним твором, автором якого є саме ви.

• ви не є співробітником P&G, його філії або агентства, або найнятим працівником P&G, залученим для просування абопродажу продукції P&G;

• використання компанією P&G вашої Заяви не порушує положень цієї Угоди і не передбачає збитків для фізичних або юридичнихосіб;

• ваша Заява (повністю або частково) не включається і не включатиметься до інших рекламних матеріалів P&G або третіх осіб;

• ви - резидент Сполучених Штатів Америки;

• вам більше 18 (вісімнадцяти) років, або більше 19 (дев'ятнадцяти) років (для жителів штатів Алабама або Небраска), або більше21 (двадцяти одного) року (для жителів штату Міссісіпі).

• Ви не є професійним актором.

• Ви користуєтесь продукцією P&G, про яку йдеться у вашій Заяві.

• Ви не отримували за подання Заяви жодних платежів або обіцянок стосовно грошової винагороди, і не очікуєте такої винагородипісля подання Заяви. Ви не отримували за подання Заяви матеріальної вигоди або обіцянок стосовно надання такої вигоди, і не очікуєтетакої вигоди в майбутньому, за винятком можливості використання вашої Заяви компанією P&G в рекламних цілях.

• Ствердження, наведені вами у Заяві, є вираженням вашої власної думки та вражень від користування продукцією P&G, стосовноякої подається Заява.

ІНСТРУКЦІЇ ПРО ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗАЯВИ

Ви зобов'язуєтеся не подавати Заяву, що містить у собі наступні елементи або посилання на них:

• невірну, неточну або недостовірну інформацію;

• образливі, грубі, вульгарні, непристойні або неприпустимі вирази або зображення;

• наклепи, приниження або образи;

• контент, що порушує авторські права третіх осіб, патенти, торговельні марки, торговельні таємниці, права на публічневикористання, право на захист приватного життя, моральні права та/або інші особисті права або права власності;

• контент, що порушує закони, статути, правила та положення;

• контент, що залучає, мотивує, агітує або містить інструкції щодо проведення дій, що розцінюються як кримінальний злочин абоцивільне правопорушення згідно будь-якого закону, статті, правилу або положенню;

• матеріали або контент, що викликають ворожнечу та ненависть відносно окремих осіб або груп людей, на кшталт погроз абонезаконного переслідування фізичних осіб, товариств, компаній або політичних організацій;

• матеріали або контент, за які ви отримуєте винагороду або компенсацію від третіх осіб;

• контент, що зображує захворювання в завідомо неправдивому світлі, принижує гідність чи підбурює до морального переслідуванняосіб, які страждають від цього захворювання;

• контент, в якому ви видаєте себе за іншу фізичну або юридичну особу;

• контент або матеріали, спрямовані на дестабілізацію стосунків або на введення в оману інших учасників Послуг, наприклад,декілька Заяв, що подаються одним автором для монополізації Послуг, або розміщення матеріалів, що не стосуються теми Послуг;

• контент, що включає поштові адреси, адреси веб-сайтів або електронної пошти, контактні дані або номери телефонів третіх осіб;або

• програмні коди або матеріали, що містять троянські програми, комп'ютерні віруси, програми типу «хробак», шкідливі коди чиінші потенційно небезпечні комп'ютерні програми або файли.

P&G мають право, але не зобов'язані, виконувати будь-які з перерахованих нижче дій стосовно вашої Заяви та дій у рамках Послуг:

• проводити моніторинг або аналіз вашої Заяви;

• видаляти або відмовляти в публікації Заяв, які P&G, на свій розсуд, вважають такими, що порушують наведені вищеінструкції щодо розміщення Заяви чи інші положення цієї Угоди; а також

• тимчасово зупиняти або припиняти ваш доступ до Послуг таким чином, який P&G вважатимуть доцільним за певних обставин.

P&G не гарантують вам можливості редагувати або видаляти розміщені Заяви. Ви підтверджуєте, що несете відповідальність за змістбудь-яких Заяв, і що P&G звільняються від такої відповідальності. P&G, їх незалежні постачальники послуг або агенти, а такождиректори, посадові особи та співробітники не несуть зобов’язань щодо збереження конфіденційності вашої Заяви.

ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВО НА ПУБЛІКАЦІЮ. ЗАЯВИ ТА ГАРАНТІЇ.

Розміщенням Заяви ви підтверджуєте, що володієте усіма правами на подання такої Заяви P&G. Ви також погоджуєтесь з тим, що Заява немістить матеріалів або інформації, які, за умов використання в Заяві та/або P&G (в будь-яких цілях), можуть порушити або обмежитибудь-яке авторське право, торгову марку, публічне чи приватне право, право на конфіденційність, моральні права чи інші особисті праваабо права власності будь-якої фізичної або юридичної особи, порушити відповідний закон або норматив.

Ваша Заява (Заяви) повинні повністю складатися з матеріалу і/або інформації, власником яких є особисто ви, включаючи, серед іншого,будь-які тексти, музику, записи, ілюстрації, фотографії та відеокліпи. Поданням Заяви ви гарантуєте і підтверджуєте, що в ній немістяться праці, матеріали або інформація, власником або регулятором яких є не ви.

Ви також погоджуєтесь з тим, що не будете завантажувати Заяву, що містить ім'я, псевдонім, ім'я користувача, біографічну інформацію,вокальні записи та/або будь-які ілюстрації, фотографії або відеокліпи, портрети або зображення третіх сторін або інші вказівки напублічне право третіх сторін (надалі - «Особиста інформація третьої сторони»). Завантаженням Заяви ви підтверджуєте та гарантуєте, що вній не міститься Особистої інформації третіх сторін.

НАДАННЯ ПРАВ І ПУБЛІКАЦІЯ

В обмін на участь в Послугах і розгляд, а також використанням вашої Заяви (Заяв) P&G в рамках Послуг та/або іншим чином, якзазначено нижче (за умови підтвердження вами прийнятності такого обміну), ви надаєте P&G:

• неексклюзивне, всесвітнє, неперехідне, безвідкличне, повністю сплачене, яке не підлягає виплаті роялті, повністю підлягаєсубліцензуванню і передачі право і ліцензію на використання, відтворення, зміну, адаптацію, публікацію, переклад, створення похіднихматеріалів, розповсюдження, передачу, відображення і виконання таких Заяв повністю або частково в будь-якому середовищі, форматі аботехнології, відомих на сьогодні або які будуть розроблені в майбутньому, а також в будь-якому вигляді, включаючи використання упромоутерських, рекламних, маркетингових, публікаційних і комерційних цілях, а також додаткове без сповіщень або платежів, або дозволівз вашого боку (крім випадків, заборонених законом);

• необмежене, всесвітнє, неперехідне, безвідкличне, повністю оплачене, яке не підлягає виплаті роялті, повністю підлягаєсубліцензуванню і передачі право на використання вашого імені, псевдоніму, імені користувача, біографічної інформації, ваших вокальнихзаписів та/або будь-яких ілюстрацій, фотографій або відеокліпів, портретів, зображень чи будь-яких інших вказівок на публічне право(надалі - «Ваша особиста інформація»), що містяться у вашій Заяві (Заявах), повністю або частково впроваджених в інші авторські роботи,в будь-якому середовищі, форматі або технології, відомих на сьогодні або які будуть розроблені в майбутньому, а також в будь-якомувигляді, включаючи використання у промоутерських, рекламних, маркетингових, публікаційних і комерційних цілях, а також додаткове безсповіщень або платежів, або дозволів з вашого боку (крім випадків, заборонених законом);

Ви також погоджуєтесь на відмову від будь-яких дійсних моральних прав, що містяться у вашій Заяві (Заявах), стосовно кожного видувикористання, перерахованого вище. Без обмеження вищевикладеного подача Заяви є вашою згодою на те, що P&G має право навідображення Заяви в режимі онлайн для громадського перегляду та/або коментарів (на веб-сторінках P&G або на веб-сторінках третіхсторін), на включення Заяви в рекламні матеріали в режимі онлайн і офлайн, в маркетингові, промоутерські та/або інші комерційніматеріали, а також на відтворення, адаптацію та розповсюдження Заяви в будь-якому середовищі, відомому на сьогодні або яке будерозроблене в майбутньому. P&G НЕ зобов'язується розміщувати або використовувати будь-яку Заяву.

Поданням Заяви ви погоджуєтесь не допускати завдання збитків, захищати та здійснювати компенсацію від свого імені та імені своїхпослідовників, правонаступників та представників, P&G і його виконавців, директорів і співробітників у випадку позовів, судовихпереслідувань, акцій, вимог, зобов'язань і будь-яких збитків, які виникають у зв'язку з використанням цієї Заяви, включаючи, середіншого, претензії, порушення авторських прав, вторгнення в приватне життя, порушення публічного права або моральних прав та/абодифамацію. Без обмеження вищевикладеного ви не маєте права (і цим документом відмовляєтеся від нього) забороняти, обмежувати абовтручатися у використання Заяви або ваших особистих даних, вказаних у такій Заяві, або в застосування будь-якого зазначеного вище праваP&G.

Ви розумієте, що P&G покладається на ваш виклад, гарантію прав, відмови і допуски при отриманні дозволу на подачу Заяви. Вивизнаєте, що не можете тимчасово зупинити або анулювати гарантії прав і ліцензій та/або релізів, що містяться в цій Угоді.

ВИБІР ЗАКОНОДАВСТВА, МІСЦЯ ПРОВЕДЕННЯ СУДОВИХ СЛУХАНЬ І ЮРИСДИКЦІЇ

• Ця Угода регулюється і інтерпретується у кожному відношенні згідно з матеріальним правом штату Огайо, без урахування вибору положеньзакону. Ви підтверджуєте свою згоду з тим, що будь-які суперечки, що прямо або опосередковано виникають у зв'язку з цією Угодою,вирішуються виключно у федеральних судах округу Гамільтон, штат Огайо.

• Ви остаточно погоджуєтеся з таким місцем проведення судових слухань і з ексклюзивною юрисдикцією будь-якого такого суду у вирішеннябудь-якої суперечки.

• Якщо суд компетентної юрисдикції визнає будь-яке положення цієї Угоди незаконним, то таке рішення не впливає на дійсність чи чинністьінших положень.

• У цій Угоді викладено повну угоду сторін з урахуванням вашої Заяви (Заяв), яка підлягає зміні виключно в письмовому вигляді запідписами обох сторін. Ця Угода має переважну силу над усіма попередніми угодами сторін.

Якщо Ви не згодні зі змістом цієї Угоди та/або не бажаєте, щоб ваша Заява розглядалася в промоутерських цілях P&G та її торговихмарок, включаючи, крім іншого, рекламні матеріали в онлайн та офлайн режимах, що відносяться до P&G та її торговельних марок, невідзначайте віконце нижче або не активуйте кнопку «Розмістити».